סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

ארד זאב, פרופסור

טלפון:  (972)-4-8293416
פקס:  (972)-4-8225153

בניין/חדר:  512

תחומי מחקר נוכחי

Environmental and Comparative Animal Physiology (gas exchange, acid-base regulation, temperature regulation, osmoregulation, endocrine responses), Thermotolerance and HSPs, Physiological Ecology, Applied Poultry Science, ecophysiology of fish-eating birds, snail resistance to desiccation, nitrogen balance in passerine birds.