סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

אדמון אריה, פרופ'

טלפון:  (972)-4-8293407
פקס:  (972)-4-8225153

בניין/חדר:  אמרסון 3-26

קורסים

הקורסים מתנהלים במערכת המודל