סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

אסרף יהודה, פרופסור

תפקיד:  דיקן הפקולטה
טלפון:  (972)-4-8293744

בניין/חדר:  314

עמוד הבית