סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

ליפשיץ אליעזר, פרופסור - אמריטוס
ליפשיץ אליעזר, פרופסור - אמריטוס

טלפון:  (972)-4-8293959 Lab (972)-4-8293403

בניין/חדר:  Biology