סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

מאירי דוד, פרופ' משנה

טלפון:  +972-77-8871680/1

בניין/חדר:  ביולוגיה 401

אתר הבית

אתר הבית של המעבדה: http://dmeiri.net.technion.ac.il/