סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

קסל דן, פרופסור

טלפון:  (972)-4-8293408
פקס:  (972)-4-8295849

בניין/חדר:  ביולוגיה 319/2

ראה אתר באנגלית

ראה אתר באנגלית