סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

פודבילביץ' בנימין, פרופסור

טלפון:  (972)-4-8293454

בניין/חדר:  4-31 Emerson

HomePage

פרופ' בנימין פודבילביץ':
podbilew (at) technion.ac.il

סיוון גייסלר- אדלבאום, עוזרת אדמיניסטרטיבית:
sivangei (at) tx.technion.ac.il

בקרו באתר האינטרנט שלנו:
http://elegansfusion.org