סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

ברנע אילון
ברנע אילון

תפקיד:  מיקרוביולוג
טלפון:  04-8293446

בניין/חדר:  אמרסון - מעבדת אדמון