סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

דוד שושנה
דוד שושנה

תפקיד:  טכנאית מעבדה
טלפון:  829-3411
בניין/חדר:  ביולוגיה - 406