סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

דובשני-עשת מעיין
דובשני-עשת מעיין

תפקיד:  ראש יחידת תשתיות
טלפון:  829-5834

בניין/חדר:  Emerson - LSE 2-23