סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

גוטמן-רביב נגה
גוטמן-רביב נגה

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  829-4231

בניין/חדר:  ביולוגיה - מעבדת איוב