סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

השמשוני תמר
השמשוני תמר

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  829-5195

בניין/חדר:  אמרסון - LSE