סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

הולנד נטע
הולנד נטע

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  829-3440

בניין/חדר:  ביולוגיה - מעבדת סבלדי-גולדשטיין