סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

קראוז מרים
קראוז מרים

תפקיד:  מזכירת לימודי הסמכה
טלפון:  829-4213

בניין/חדר:  300