סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

שפונד שרונה
שפונד שרונה

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  829-3617

בניין/חדר:  Malat