סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

זיו תמר
זיו תמר

תפקיד:  מנהלת מרכז החלבונים
טלפון:  829-3446

בניין/חדר:  Emerson - Protein Center