סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

כהן רמי
כהן רמי

תפקיד:  עוזר אחראי בניין
טלפון:  04-8293418

בניין/חדר:  Emerson