סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

בן-נעים זגייר אורנה
בן-נעים זגייר אורנה

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  (972)-77-8871938

בניין/חדר:  אמרסון - מעבדת לם