סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

בליברג דן
בליברג דן

תפקיד:  מנהל מיחשוב
טלפון:  (972)-4-829-3051

בניין/חדר:  309 ביולוגיה