סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

כהן אילנה
כהן אילנה

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  077-8871681

בניין/חדר:  ביולוגיה - מעבדת מאירי