סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

נבון אילנה
נבון אילנה

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  829-3446

בניין/חדר:  מרכז תשתיות - אמרסון 2-23