סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

רייס נעה
רייס נעה

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  829-3957

בניין/חדר:  438