סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

שגיא שירה
שגיא שירה

תפקיד:  ראש מינהל מרכז לוקיי
טלפון:  829-2642

בניין/חדר:  Emerson 2-23