סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

לסניק חן
לסניק חן

תפקיד:  מיקרוביולוגית

בניין/חדר:  אמרסון - מעבדת קישוני