סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

בז'ה עודד, פרופסור
בז'ה עודד, פרופסור

טלפון:  +972-4-8293961
פקס:  +972-4-8225153

בניין/חדר:  5-22 Emerson