סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

סבלדי-גולדשטיין סיגל , פרופסור חבר

טלפון:  (972)-4-8293413

בניין/חדר:  501

אתר הבית של מעבדת סבלדי-גולדשטיין