סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

קפלן אריאל, פרופסור משנה

טלפון:  +972-77-8871907
פקס:  +972-4-8225153

בניין/חדר:  Emmerson 6-26

Lab Website

                
                           
                                    Kaplan Lab Website