סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

גפשטיין שמעון, פרופסור אמריטוס

טלפון:  (972)-4-8293856

בניין/חדר:  ביולוגיה 402

אתר הבית של המעבדה