סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

עליאן אכרם, פרופסור משנה
עליאן אכרם, פרופסור משנה

טלפון:  (972)-4-8294838
פקס:  (972)-4-8225153

בניין/חדר:  250