סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

חן ארנון, פרופסור משנה
חן ארנון, פרופסור משנה

טלפון:  +972-4-8294839
פקס:  +972-4-8225153

בניין/חדר:  504