סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

כהן שנהב, פרופ' משנה

טלפון:  Lab: (972)-4-829-3423, Office: (972)-4-829-4214
פקס:  (972)-4-829-3423

בניין/חדר:  ביולוגיה 214

אתר המעבדה

ניתן לצמוא עוד פרטים באתר המעבדה בכתןבת: