סגל הפקולטה

הסגל האקדמי

פוקס ירון, פרופ' משנה

טלפון:  (972)-77-8871691
פקס:  (972)-4-8225153

בניין/חדר:  342

אתר המעבדה