סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

גולדשמיט אורית
גולדשמיט אורית

תפקיד:  מיקרוביולוגית/אחראי ציוד ורכש פקולטי
טלפון:  04-8293544

בניין/חדר:  ביולוגיה - 508