סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

וידל קרן
וידל קרן

תפקיד:  מרכזת תארים מתקדמים
טלפון:  829-4255

בניין/חדר:  328