סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

ליויאנו ורדה
ליויאנו ורדה

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  829-3960

בניין/חדר:  ביולוגיה 203 - מעבדת שןסטר