סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

פארניס אניה
פארניס אניה

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  +972-829-3423

בניין/חדר:  ביולוגיה - מעבדת שנהב