סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

ולנסי קלרי
ולנסי קלרי

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  829-2783

בניין/חדר:  אמרסון - מעבדת פודבילביץ'