סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

זוכמן רינה
זוכמן רינה

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  829-3446

בניין/חדר:  Emerson - Protein Center