סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

סבייחי גזאלה
סבייחי גזאלה

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  (972)-4-8293455

בניין/חדר:  אמרסון 5-27 - מעבדת לינדל