סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

רבינוביץ' שירי
רבינוביץ' שירי

תפקיד:  מיקרוביולוגית

בניין/חדר:  ביולוגיה - מעבדת רון