סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

טבצ'ניקוב אורלי
טבצ'ניקוב אורלי

תפקיד:  מיקרוביולוגית

בניין/חדר:  ביולוגיה 220- מעבדת לנדאו