סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

פויערשטט אתי
פויערשטט אתי

תפקיד:  מרכזת לשכת דיקן
טלפון:  04-8294211/2

בניין/חדר:  ביולוגיה - 302