סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

אבראני חווה
אבראני חווה

תפקיד:  מיקרוביולוגיה
טלפון:  829-3617
בניין/חדר:  מל"ת