סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

אתיר-לנדא אביגיל
אתיר-לנדא אביגיל

תפקיד:  מיקרוביולוגיה
טלפון:  +972-4-8293404

בניין/חדר:  אמרסון - מעבדת ערבה