סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

בנדלק קרן
בנדלק קרן

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  04-8293446

בניין/חדר:  אמרסון - מרכז פרוטאומיקה