סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

קורן-ניצן רוני
קורן-ניצן רוני

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  829-3117

בניין/חדר:  407