סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

אורונוב לידיה
אורונוב לידיה

תפקיד:  טכנאית מעבדה
טלפון:  829-3414
בניין/חדר:  ביולוגיה 446