סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

רגב רונית
רגב רונית

תפקיד:  מיקרוביולוגית
טלפון:  077-887-1913

בניין/חדר:  504