סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

זואשנין דני
זואשנין דני

תפקיד:  אחראי בניין
טלפון:  829-3418

בניין/חדר:  101