סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

לרום שירלי
לרום שירלי

תפקיד:  מיקרוביולוגית

בניין/חדר:  אמרסון - מעבדת בז'ה